Приложение E. Диагностични съобщения
132
250:
Файлът, указан в директивата на компилатора за вмъкване или директивата
за свързване, не може да бъде намерен. Не сте указали правилно
поддиректорията или името на файла. Не забравяйте, че суфикс на файлът
по подразбиране няма.
251:
Опит за компилация на реализационна част на модул, който не трябва да
има такава (interface only unit).
252:
Неочакван край на вмъквания файла. Тялото на всяка процедура или
функция трябва да се намира изцяло в един файл. Възможно е и да не е
затворен някой коментар.
253:
Грешка при четене на текста на програмата. Тази грешка обикновено се
дължи на физическа грешка при четене от дискетата.
254:
Прекалено дълъг ред. Един ред не може да превишава 128 символа.
255:
Неочакван край на текста за компилация. Физическият край на текста на
програмата (модула) е настъпил преди нейният логически край. иипсва
точка след ключовата дума END или някъде в тялото на предишните
процедури (но не по-напред от последните декларации) липсва END на
съответния BEGIN.
Забележка: Грешка номер 243 (незатворен коментар) се появява, само ако
файлът завършва с отворен коментар. Например:
queue:= queue^.next; (
* обработване на следващия елемент
end { while };
end;
незатворен коментар
.
=== Bottom of File ===
Ако след незатворен коментар се срещне затваряща коментарна скоба в символен низ или
в друг затворен коментар със същия тип коментарни скоби, тази грешка няма да се появи.
Например:
queue:= queue^.next; {
обработване на следващия елемент
end { while };
незатворен коментар
end;
 коментарът се затваря от тази коментарна скоба
=== Bottom of File ===
На компилаторът не му е известно къде завършва коментарът. Най-вероятно ще
възникнат друг вид синтактични грешки, като например тези с номера 252, 255 (както в
по-горния пример) или ще се появят грешки, свързани с недекларирани
идентификатори. Но може и да не възникнат никакви грешки (ако се окаже, че са
коментирани няколко оператора и с това не се нарушава синтаксиса и семантиката на
езика). Ако получената грешка е непосредствено след затворен коментар и няма
никаква причина за нейното наличие, проверете дали някъде по-нагоре в програмата
има незатворен коментар.
E.2. Издавани по време на изпълнение съобщения за грешки
Освен грешките, открити по време на компилация на програмата, възможно е
да има грешки, които се появяват едва по-време на изпълнение. Каквато и програма да
изпълнявате, не трябва да получавате грешки с номера по големи от 240, но ако това
се случи обърнете се към НИПи "Програмно Осигуряване", като запазите програмата,
която е предизвикала такава грешка (както текста, така и кода й), след като сте се
убедили, че при повторна компилация и изпълнение се случва същата грешка на същото
място (възможно е просто програмата ви да е неправилно прочетена от дискетата) и че
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта