135
E.3. Списък на входно/изходните грешки
29 ($1d):
File exists
30 ($1e):
Printer timeout
31 ($1f):
Printer general failure
32 ($20):
Printer out of paper
33 ($21):
AUX: timeout
34 ($22):
AUX: parity
35 ($23):
AUX: overrun
36 ($24):
AUX: framing
64 ($40):
Invalid number of parameters
65 ($41):
Bad command or file name
66 ($42):
Insufficient memory
67 ($43):
Failure in .PGM file
68 ($44):
Language not available
69 ($45):
Cannot execute .CMD file
70 ($46):
File cannot be copied onto itself
71 ($47):
File opening failure
72 ($48):
File creation failure
73 ($49):
File not found
74 ($4a):
Invalid parameter
Входно/изходните грешки с номера от 128 ($80) до 255 ($ff) се издават от
интерпретатора на Y код. Те са свързани със семантиката на UniPascal и обикновено не
зависят от операционната система.
128 ($80):
Опит за използване на файл, който не е бил отворен изобщо. Например
опит за използване на SEEK, READ или WRITE над деклариран, но
неотворен файл.
129 ($81):
Опит за отваряне (open, reset, rewrite или append) на файл, който вече е
отворен.
130 ($82):
Опит за запис във файл, който е отворен само за четене.
131 ($83):
Опит за четене от файл, който е отворен само за запис.
132 ($84):
Опит за четене или запис от/във файл, който не е отворен за
съответната операция (BlockRead / BlockWrite).
133 ($85):
Опит за извършване на операция за нетипизиран файл над типизиран.
134 ($86):
Опит за изпълнение на операция, несъответствуваща на вида на файла
(типизиран - нетипизиран).
135 ($87):
Опит за използване на операция за текстов файл (readln/writeln) над
нетекстов.
136 ($88):
Стандартната процедура BlockRead/BlockWrite е обработила по-малко
байтове от указаните с параметъра.
137 ($89):
Опит за четене след края на файла.
143 ($8F):
Опит за повторно отваряне на файл с режим, несъответствуващ на
първото му отваряне.
144 ($90):
Грешка във формата на цяло или реално число.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта