Приложение E. Диагностични съобщения
134
216:
Рекурсивна инициализация на модули. Например модул A използва модул
B, който от своя страна използва модул A. Това не е разрешено. Поне
един от двата модула трябва да бъде подчинен на (да не зависи от) другия.
217:
Неправилен формат на библиотеката (SYSTEM.UPL). Най-вероятно се
дължи на разрушена от неправомерен запис структура на библиотеката.
Запишете си отново библиотеката от дистрибутивната дискета.
218:
Неправилен формат на .BDY файл. Важи забележката за грешка 217.
Прекомпилирайте разрушения модул.
219:
При изпълнение на програма, използваща явно или неявно даден модул, не
е намерена неговата implementation част (.BDY файл). Името на този модул
е написано на реда, над който се появява съобщението. Използвайте
BLpath, за да укажете къде трябва да се търсят реализационните части на
модулите или пълното име на библиотеката. Ако вече сте го направили,
проверете дали необходимите .BDY файлове и/или библиотеката са
записани там.
E.3. Списък на входно/изходните грешки
Входно/изходните грешки с код по-малък от 128 ($80) съвпадат с грешките на
операционната система UniDOS.
0 ($00):
No error
1 ($01):
Invalid function number
2 ($02):
Invalid drive
3 ($03):
Disk write protected
4 ($04):
Address failure
5 ($05):
Data failure
6 ($06):
General failure
7 ($07):
Invalid sector
8 ($08):
Reserved
9 ($09):
Invalid media type
10 ($0a):
FAT failure
11 ($0b):
Path not found
12 ($0c):
Reserved
13 ($0d):
Too many open files
14 ($0e):
Access denied
15 ($0f):
File already open
16 ($10):
Invalid file handle
17 ($11):
Disk full
18 ($12):
File lost in directory
19 ($13):
Invalid name
20 ($14):
Root directory full
21 ($15):
Directory exists
22 ($16):
Attempt to remove the current directory
23 ($17):
Directory not empty
24 ($18):
Bad LSEEK position
25 ($19):
Reserved
26 ($1a):
Not disk file
27 ($1b):
Too many drivers installed
28 ($1c):
Not same device
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта