Приложение E. Диагностични съобщения
130
има само променлива или ако се опитвате да използвате идентификатор на
тип като име на процедура, както и в много други случай на неправилно
използване на съществуващ идентификатор.
212:
Недеклариран идентификатор.
213:
Идентификаторът е описан в поне два модула, които програмата използва.
Необходимо е да се укаже от кой точно модул възнамерявате да
използвате идентификатора.
214:
Неочаквана лексема. Най-вероятно е изпусната ';' на горния ред (или по-
точно на края на предишния оператор).
215:
Тук не е позволено използването на константа.
216:
Типът на променливата или израза е несъвместим с очаквания от
компилатора тип.
217:
Неправилно използване на възможността за промяна на типа (Type Cast).
Обикновено се отнася за промяна на типа на променлива, чиято дължина се
различава от дължината на типа.
218:
Компилаторът очаква променлива.
219:
Указаният идентификатор не е идентификатор на процедура.
220:
Указаният идентификатор не е идентификатор на функция.
227:
Константата е извън границите на очаквания интервал.
228:
Константата от тип низ не завършва до края на реда.
229:
Константата от тип низ е твърде дълга. Максимално разрешената дължина
е 255.
230:
Процедурата е твърде голяма. Разделете процедурата на няколко отделни
процедури.
231:
Твърде много или твърде дълги константи. Тази грешка се получава, ако
общата дължина на всички константи надвишава 32 килобайта. Съветваме
Ви да организирате някой от тях като файл, който да се прочете по време
на изпълнение.
232:
Твърде много процедури или функции. Общият брой на процедурите и
функциите в един сегмент не трябва да превишава 255. Обявете някои от
процедурите, които имат вложени такива, като сегментни или разбийте
програмата на няколко модула.
233:
Твърде много използвани модули. Слейте някой от тях в един модул.
234:
Сегментът е твърде голям. Разбиете го на два сегмента или два модула.
235:
Твърде много сегменти. Не може да имате повече от 255 сегмента
(овърлейни процедури и модули) в програмата.
237:
Компилаторът очаква, но не е намерил {$endif}. Тази грешка се дава в края
на файла, който се компилира, и означава, че е имало {$ifdef ...}, {$ifNdef
...} или {$ifopt ..} и не е намерен съответен {$endif} за него.
238:
Общата дължина на дефинираните символи за условна компилация е по
голяма от допустимата.
239:
Неправилно използване на директиви за условна компилация. Например
срещнат е {$else} или {$endif} без да има съответствуващ {$ifxxx ...}.
E.1.3. Фатални грешки
При откриване на фатална грешка, компилаторът издава съобщение и
прекратява компилацията.
Част от описаните тук грешки възникват при опит за отваряне на файл. Една от
възможните причини е, че вече са отворени максимален брой файлове. Максималният
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта