Приложение D. Сведения за клавиатурата и екрана на микрокомпютъра Пълдин
122
D.2. Таблица на управляващите символи за BIOS
Dec Hex Ctrl Име значение в ASCII
Действие на BIOS
 0
00 ^@ NUL null
end of string
7
07 ^G BEL
bell
bell
8
08
^H BS
backspace
backspace
9
09
^I HT
horizontal tab
tab
10
0a
^J LF
line feed
new line
12
0c
^L FF
form feed
clear screen
13 0d ^M CR
carriage return
begin of line
22  16  ^V SYN synchronous idle
set video mode
24
18
^X CAN cancel
clear to end of line
27 1b
^[ ESC escape
escape
127
7f
RUB rubout
rubout
NUL ($00) използва се само в подпрограми на асемблер;
BEL ($07) микрокомпютърът издава кратък звуков сигнал;
BS
($08) премества курсора една позиция вляво;
HT
($09) премества курсора на следващата кратна на 8 позиция;
LF
($0A) курсорът преминава в началото на следващия ред;
FF
($0C) изчиства екрана и поставя курсора в горния ляв ъгъл;
CR
($0D)  премества курсора в началото на реда;
CAN ($18) изтрива всички символи от текущото положение на курсора до края на
реда, без да премества самия курсор;
ESC ($1B) първият символ, изпратен след него (escape), се визуализира на
екрана. Използва се за визуализация на управляващите символи;
RS
($1e) следващите два символа, изпратени към BIOS, не се визуализират, а се
използуват за определяне на новото местоположение на курсора на
екрана;
RUB ($7F) изтрива символа, намиращ се непосредствено пред курсора и
премества курсора на това място.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта